Tuesday, July 01, 2008

ಚೆಲುವಿನಾ ಗುಡಿ

ಎಂಥ ಚೆಲುವಿನಾ ಗುಡಿ ಬಸವನಾಗುಡಿ
ಧರ್ಮದಾ ನೆಲವೀಡು ದೇವರಾ ಬೀಡು

ಹರಸುತ್ತ ಎಲ್ಲರನು ನೆಲೆಸಿಹನು ಮಹಕಾಯ
ಗುಡ್ಡದಾ ಮೇಲಿಹನು ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾ
ನಂದಿಯಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಲ್ಲಿ ವಾಸ
ನಂಬಿದಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದುವ್ ಕೈಲಾಸ

ಎಂಥ ಚೆಲುವಿನಾ ಗುಡಿ ಬಸವನಾಗುಡಿ
ಧರ್ಮದಾ ನೆಲವೀಡು ದೇವರಾ ಬೀಡು

ಶಂಕರಾಮಠದಲ್ಲಿ ಶಾರದೆಯ ವೇಣಾಗಾನ
ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ ದಿವ್ಯಮೌನ
ರಾಮಾಂಜನೇಯರಾ ಪ್ರೆಮದಾಲಿಂಗನ
ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಬೃಂದಾವನ
ಎಂಥ ಚೆಲುವಿನಾ ಗುಡಿ ಬಸವನಾಗುಡಿ
ಧರ್ಮದಾ ನೆಲವೀಡು ದೇವರಾ ಬೀಡು

ಲಕ್ಶ್ಮಿಯಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣ
ಸಜ್ಜನರ ನಡುವುನಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ದಿನ ದಿನವು ನಡೆದಿಹುದು ಧರ್ಮ ಪಾರಾಯಣ
ಆಸ್ತಿಕ ಜನಗಳ ಜೀವನ ಪಾವನ
ಎಂಥ ಚೆಲುವಿನಾ ಗುಡಿ ಬಸವನಾಗುಡಿ
ಧರ್ಮದಾ ನೆಲವೀಡು ದೇವರಾ ಬೀಡು
ದಿನಾಂಕ::

No comments: